3 EĞİTİM 3 SERTİFİKA / KİŞİSEL GELİŞİM

Bireyler iş ve özel yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri için, kendileriyle ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri için, örnek olaylar ve duyulmadık bilgilerle çok değerli bilgiler alacakları ve bunları hayatlarına uygulayabilecekleri bir seminere katılmış olacaklardır. Katılımcıların seminer süresince hem çok eğlenerek öğrenecekleri, hem de şoklar yaşayarak kendilerine yönelecekleri özel bir seminer programıdır.

SEMİNER KONULARI

 • check 1- Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili
 • check2- İnsanları Etkileme ve İkna Etme Sanatı
 • check3- Motivasyon ve Verimli Çalışma Yöntemleri

SEMİNER SÜRESİ

2,5 SAAT

SEMİNER SONUNDA

Seminer sonunda katılımcılara eğitmen imzalı 3’er adet seminer sertifikası verilir.

3 EĞİTİM 3 SERTİFİKA / ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Katılımcıların bu zamana kadarki tüm kişisel gelişim metotlarından uzaklaşarak felsefe, psikoloji ve metafizik açıdan zihinlerini kavramalarına öncü olabilecek bir seminer programıdır.  Düşünce, akıl, duyular ve zihin arasındaki özel ilişkileri, bireysel potansiyellerimiz ile bağdaştıran özel bir seminer programıdır.

SEMİNER KONULARI

 • check1. İnsan Tanıma Yöntemleri ve Zihin
 • check2. Problem Çözme Teknikleri ve Düşünce Gücü
 • check3. Düşünsel Gelecek Tasarımı ve Başarı

SEMİNER SÜRESİ

2,5 SAAT

SEMİNER SONUNDA

Seminer sonunda katılımcılara eğitmen imzalı 3’er adet seminer sertifikası verilir.

ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE BEDEN DİLİ

Beynimizin çalışma yöntemleri ile iletişim modellerimiz arasındaki ilişkiler anlatılırken, ilişkilerimizde beden dilimizi etkili kullanmak, insanlar üzerine başarılı etki bırakmak amacıyla beden dilinin önemi üzerine konular anlatılır.

SEMİNER KONULARI

 • checkBeynimiz Nasıl Çalışıyor?
 • checkİnsan Tanıma Yöntemleri
 • checkİlişkilerde Kişilik Tipleri
 • checkBeden Dili Nedir?
 • checkBeden Dili Mesafelerimiz
 • checkBeden Dili İle İkna

SEMİNER SÜRESİ

1,5 SAAT

HEDEF BELİRLEME VE BAŞARI

Bireylerin kendi hayatlarında ve iş yaşamlarında hedeflerini doğru belirleyebilmeleri ve bu hedefe yönelik olarak diğer etkenleri dizayn etmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış ve onlara başarı yolculuğundaki süreçleri doğru yürütmeleri için anahtar bilgiler sunan bir seminer programıdır.

SEMİNER KONULARI

 • checkHedef Nedir?
 • checkHedef Belirleme Stratejileri
 • checkNe? Neden? Nasıl? Üçlüsü
 • checkHedef ve Beyin İlişkisi
 • checkBaşarı Nedir?
 • checkBaşarının Aşamaları
 • checkBaşarıya Adanmışlık
 • checkDeğerlerimiz

SEMİNER SÜRESİ

1,5 SAAT

MOTİVASYON VE VERİMLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

İnsanın kendisini baskı altında hissettiğinde rahat olabilmesi, motivasyonunu düşürmeden sağlıklı kararlar alabilmesi kolay değildir.

Peki bu anlamda güçlü durabilmek ve verimli kararlar alabilmek  için nasıl bir yol izlemeliyiz? Motivasyon ve verimli çalışma yöntemleri semineri, iş yaşamında ve sosyal yaşamda daha kaliteli ve sağlıklı bir yol izlemenize yardımcı olacak bir programdır.

SEMİNER KONULARI

 • checkKarar Verme
 • checkEyleme Geçme
 • checkBaskı Altında Başarılı Olabilmenin Yolları
 • checkVerimli Çalışma Yöntemleri
 • checkHedefe Uygun İlerlemenin Yolları
 • checkMotivasyon ve Performans İlişkisi

SEMİNER SÜRESİ

1,5 SAAT

STRES YÖNETİMİ VE OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN KURTULMAK

Hızla akan yaşam içerisinde karşılaşılan stresli durumların aslında nasıl da kolay baş edilebilir olduğunu anlatırken, olumlu düşüncelerle motivasyona çevrilebildiğini de kanıtlayan bir seminer programıdır.

SEMİNER KONULARI

 • checkStres Nasıl Oluşur?
 • checkYaşanılan Strese Verilen Tepkiler
 • checkStresin Vücudumuz Üzerindeki Etkileri
 • checkStresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • checkOlumsuz Düşüncelerden Kurtulma Yöntemleri

SEMİNER SÜRESİ

1,5 SAAT

HANGİ ANNE HANGİ BABASINIZ?

Herkes evlenmeyi hak eder. Bunun için gerçekten âşık olmak, sevmek ve güvenmek yeterli olur.

Fakat anne-baba olabilmek için karı-koca olmak yeterli değildir.

Evlilik için uzun bir psikolojik hazırlık gerekirken; anne- baba olmak için gereken psikolojik hazırlık bambaşkadır.

Evlenen her insan, anne-baba olma kimliğine hazır olmalı yoksa ortaya istenmeyen sonuçlar çıkar.

“Hele bir doğsun, Allah bereketini verir” gibi yanlış̧ düşüncelerle dünyaya gelen çocukların getirdikleri bereket, fark edilmediğinde çocukların psikolojileri zarar görmeye başlar.

Buna hiçbir karı kocanın hakkı yoktur.

Hangi Anne, Hangi Babasınız, dünyaya çocuk getirmeye ve onlarla yaşamaya hazır olan çiftler için hazırlanmış̧ bir rehber seminer programıdır.

Anne-baba olmak için çocuğun odasını ve eşyalarını hazırlamak sadece somut bir hazırlıktır. Asıl olan, soyut hazırlık.

Yani çiftler kendilerini tanımalı, ne istediklerini, neden istediklerini bilmeli ve nasıl yapacakları hakkında farkındalıkları olmalı.

Farkında olmadığınız hiçbir durum faydanıza çalışmayacaktır.

SEMİNER KONULARI

 • checkDeğerlerimiz
 • checkEbeveyn İlişkileri
 • checkBeynimizi Nasıl Kullanıyoruz?
 • checkİnsan Tanıma Yöntemleri
 • checkMotivasyon ve Anne Baba
 • checkÇocuklarla Doğru İletişim Yöntemleri
 • checkKişilik Tipleri
 • checkÇocukları İkna Becerileri

SEMİNER SÜRESİ

1,5 SAAT